Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thêm 1 dòng chữ bất kỳ , ở đây mình dùng chữ “Welcome” trước tên username trên thanh Navbar trong Xenforo .

Các bạn tìm template : Extra.csss , thêm vào đó đoạn code:

Thay chữ “Welcome” bằng từ gì đó bạn muốn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here