Bài viết này xin được hướng dẫn các bạn đoạn code để thêm một hoặc nhiều đoạn chữ chạy (hoặc không chạy) , giúp các bạn có thể đưa các chủ đề mình muốn lên trên đầu forum ( cụ thể là dưới breadcumb và trên title bar ) . Chỉ là hướng dẫn cho các bạn biết thêm , nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua .
Vào acp –>Styles–> Tìm template forum_list , tìm đoạn :

Thêm vào dưới đó :


Trong đó :
– direction=”left” : chữ sẽ chạy từ qua trái .
– onmouseover=”this.stop()” onmouseout=”this.start()” : đưa chuột thì dừng , bỏ chuột ra thì chạy .
– span style=”margin-left :50px” : code này có mục đích để phân chia khoảng cách giữa các nội dung ( nếu bạn muốn chữ chạy với nhiều nội dung).Sửa 50px bằng khoảng cách bạn muốn .
– style =”border:green 1px SOLID”: đống khung dòng chữ , ở đây mình chọn khung với viền màu xanh lá , độ dày 1 px. Các bạn có thể sửa lại
– Nội dung thứ 1 ,2,3 :các bạn thay nội dung muốn thể hiện ở đây .
Chúc các bạn thành công .

Untitled.png

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here