vào template message_user_info tìm đoạn này ( ở cuối )


Sửa lại thành

Lưu ý chiều rộng banner quảng cáo không quá 140px

Sau đó thêm đoạn này vào EXTRA.CSS

Sau cùng là demo, chúc thành công

screenshot-www.1doi1.com-2018.07.19-22-33-33.png

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here